Dates:
03/05/2019 09:00 - 06/05/2019 23:45

Mae tref farchnad hynafol Talgarth yn fan cychwyn delfrydol i ymwelwyr sydd eisiau crwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, yn enwedig gan ei bod yn ffurfio "Porth i'r Mynydd Du." Mae'r ŵyl yn rhoi blas o'r dref a'r cyfleoedd cerdded hyfryd sydd ar garreg y drws i ymwelwyr.