Dates:
16/08/2019 10:00 - 18/08/2019 22:00

Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 18 ac mae gennym lu o bethau wedi’u trefnu i ddathlu!

Dydd Gwener-y giatiau yn agor ar gyfer gwersyllwyr am 9.00am! Masnachwyr, arlwyo at ddant pawb, bar, cerddoriaeth fyw.

Dydd Sadwrn - Volksfest Knockout. Masnachwyr, darnau ceir ail-law, cerbydau ar werth, arddangosfa clwb, arlwyo, bar, disgo i oedolion a phlant, arddangosfeydd troelli tân a cherddoriaeth fyw.

Mae nos Sadwrn yn noson gwisg ffansi!

Dydd Sul- darnau ceir ail-law, cerbydau ar werth, cystadleuaeth sioe a sglein, cerddoriaeth fyw, sesiwn ymlacio acwstig, stondinau clwb a llawer mwy!