SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Gŵyl Gerdded Talgarth

  Fri 3rd May 2019 - Mon 6th May 2019

  Mae tref farchnad hynafol Talgarth yn fan cychwyn delfrydol i ymwelwyr sydd eisiau crwydro Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, yn enwedig gan ei bod yn ffurfio "Porth i'r Mynydd Du." Mae'r ŵyl yn rhoi blas o'r dref...

 • 2. TEITHIAU CERDDED ADAR DAN ARWEINIAD

  Wed 8th May 2019 - Wed 8th May 2019

  Amser 9.30-16.30 | Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod. O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi ...

 • 3. Gŵyl HowTheLightGetsIn

  Fri 24th May 2019 - Mon 27th May 2019

  Ar lannau afon Gwy Wyn, fe welwch yr ŵyl lle mae prif feddylwyr y byd yn dod ynghyd i drafod y syniadau mwyaf blaenllaw o'n hamser. Mae HowTheLightGetsIn, yr athroniaeth a'r wyl gerddoriaeth fwyaf yn y byd, yn dychwelyd i benwythnos Gŵyl ...

 • 4. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 25th May 2019 - Sat 25th May 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 5. TEITHIAU CERDDED ADAR DAN ARWEINIAD

  Wed 29th May 2019 - Wed 29th May 2019

  Amser 9.30-16.30 | Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bydd y diwrnod yn dechrau yn y Ganolfan Ymwelwyr lle byddwn ni'n cael paned bach yn y caffi ac yn sgwrsio am y diwrnod. O'r fan yma, byddwn yn mynd allan, er mwyn cael cyfle i nodi ...

 • 6. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 15th Jun 2019 - Sun 16th Jun 2019

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...

 • 7. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 6th Jul 2019 - Sat 6th Jul 2019

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...