SUBSCRIBE TO OUR EVENT RSS FEED  rss

 • 1. Canfod eich Ffordd: Cyflwyniad i Lywio

  Sat 29th Sep 2018 - Sat 29th Sep 2018

  Mae’r cwrs undydd hwn ar gyfer unrhyw un sydd erioed wedi syllu ar fap a meddwl ble i ddechrau. Ar yr olwg gyntaf gall mapiau ymddangos yn frawychus, ond dim ond ychydig o wybodaeth sydd ei angen arnoch i ddatgloi’r holl gynnwys amhrisi...

 • 2. Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog

  Sat 6th Oct 2018 - Sat 6th Oct 2018

  Mae'r ŵyl, yn ei 20fed flwyddyn, yn addo detholiad gwych o fwyd a diod leol - rhai o'r gorau i'w gweld ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. AM DDIM i fynychu; Gall cefnogwyr yr ŵyl edrych ymlaen at samplu amrywiaeth o gynnyr...

 • 3. Digwyddiad Gwylio'r Sêr gyda Awyr Dywyll Cymru a Chymdeithas Seryddol Caerdydd

  Fri 26th Oct 2018 - Fri 26th Oct 2018

  Am y tro cyntaf, byddwn yn cyfuno gwybodaeth arbenigol Awyr Dywyll Cymru a Chymdeithas Seryddol Caerdydd ill dau mewn un digwyddiad. Dewch i fwynhau noson o weithgareddau syllu ar y sêr, gan gynnwys taith o awyr y nos yn ein planetariwm sym...

 • 4. Diogelwch ar y Bryniau

  Sat 27th Oct 2018 - Sun 28th Oct 2018

  Dyma gwrs deuddydd a leolir yn y ganolfan ymwelwyr, sy’n ffordd wych o ddechrau arni cyn anelu am y bryniau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer pobl sy’n newydd i ganfod eu ffordd â map a chwmpawd, neu i’r rheiny sydd angen glo...